Voedselopslag vaak vervuild

wonderboard-wand-plafond-hygienischWonderboard , wand- en  plafondbekleding; dé oplossing voor hygiënische ruimten

Twee Spaanse professoren in de microbiologie, Pombar A. Gallardo en L.A. Rodriquez, hebben onderzocht dat de bevuiling van voedsel tijdens de opslag in koelcellen een ernstig risico vormt voor de volksgezondheid. Het onderzoek wees uit, dat voedingsproducten op onaanvaardbare wijze worden opgeslagen. De grootste oorzaak is de aanwezigheid van micromechanismen, die zich hechten aan de vloeroppervlakten en wanden van koelcellen en de kans krijgen zich te vermenigvuldigen.

Milin B.V. uit Nieuwegein brengt een wand- en plafondbekleding, genaamd “Wonderboard” uit, waarmee het vasthechten van micro-mechanismen wordt voorkomen. Wonderboard is een wand- en plafond systeem waar schadelijke bacteriën niet mogen aanhechten en goed en gemakkelijk schoon gehouden dienen te worden. Ruimten zoals slagerijen, slachthuizen, bakkerijen, keukens en ook OK-ruimtes in ziekenhuizen. Maar ook tal van andere ruimten waar hygiëne een belangrijke rol speelt en de gezondheid van mensen in het geding is.

Gallardo wijst in zijn onderzoeken op, dat de vervuiling in grote mate kan worden tegengegaan door het toepassen van wand- en plafondbekleding die minder gevoelig is voor de bacteriële hechting. “Voor de voedingsmiddelenindustrie is het van groot belang dat de wanden voldoen aan de strengste eisen. Nog te vaak blijkt dat in dergelijke ruimten tegels of stalen- en/of aluminiumsandwichpanelen worden toegepast. Het nadeel van tegels is, dat deze niet slagvast zijn. Er kunnen splinters afspringen of scheuren ontstaan. Ook de voegen laten in de loop van de tijd los, waardoor kritische punten ontstaan, waartegen het vuil zich gemakkelijk vastzet. Een ander nadeel is, dat stalen- en/of aluminiumsandwichpalen kunnen roesten en corrosievorming ontstaat.

Al deze nadelige eigenschappen zijn bij Wonderboard niet van toepassing. De bekleding is direct te verlijmen tegen vlakke ondergronden. Is de wand niet volledig vlak, dan creëert men een voorzetwand en wordt een eventuele ongelijke achterwand volledig weggewerkt. Voor het eenvoudig monteren van de panelen, ontwikkelde Milin een uniek montagesysteem, waarbij de kunststof verbindingsprofielen met een clicksysteem aan elkaar worden verbonden. Op die manier ontstaat een volledig afgesloten binnenruimte.

Wonderboard kent twee plafondsystemen. Een Wonderboard sandwichpaneel van 35 mm of een vlak kunststof paneel van 10 mm. In beide gevallen wordt het nieuwe of  bestaande plafond uitgevuld met gewolmaniseerd hout of een kunststof kokerconstructie. Rond kranen en elektraverzamelpunten is het mogelijk om luiken te creëren, zodat deze punten altijd eenvoudig bereikbaar blijven.

Wandbekleding
Wonderboard biedt de oplossing omdat deze wandbekleding niet afbrokkelt en bacteriën geen kans biedt om zich vast te hechten. De toepassingsmogelijkheden van Wonderboard zijn enorm. Het is te gebruiken voor directe verlijming tegen oude tegelwanden waar scheuren in zitten, voegen stuk zijn of het glazuur af is. Er ontstaat geen ruimteverlies, omdat het Wonderboard paneel maar 2,3 mm dik is. Roestige stalen sandwichpanelen zijn in een mum van tijd weer als nieuw. Ook bij nieuwbouw biedt het Wonderboard de meest ideale oplossing, omdat bedrijven en instellingen steeds meer kiezen voor duurzaamheid (Dubo).

Brandwerend
Daarnaast is er het Wonderboard Pyropanel. Pyropanel beschikt over dezelfde eigenschappen, maar is tevens brandwerend (brandklasse B1).

Certificering
Wonderboard voldoet aan de volgende kwaliteitssystemen, zoals ISO, IKB en H.A.C.C.P.
ISO. Waar de ISO-norm algemeen bekend is, is IKB het nationale Nederlandse kwaliteitssysteem voor de varkenshouderij IKB (Integrale Keten Beheersing).  H.A.C.C.P staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Het H.A.C.C.P-systeem is een methode om voedingsmiddelen te produceren die aan de hoogste eisen voldoen op het gebied van voedselveiligheid. Voor meer informatie www.wonderboard.nl

Written by